Heeft u of iemand die u dierbaar is C3 Glomerulopathie

Kom alles te weten over ACCOLADE, een klinische onderzoeksstudie voor mensen met C3 Glomerulopathie

ACCOLADE

Avacopan is een onderzoeksgeneesmiddel dat getest wordt om erachter te komen of het een potentiële behandeling is voor patiënten met C3 Glomerulopatie.

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen?

U komt in aanmerking voor deelname aan het onderzoek als u:

Er zijn nog andere criteria waar u aan moet voldoen om mee te mogen doen. De studiemedewerkers kunnen deze criteria in detail met u bespreken. Bezoek onze pagina “Geschiktheid” om te ontdekken of u in aanmerking komt.

U dient met uw dokter te bespreken of deelnemen aan een klinische studie geschikt is voor u.

Wat gebeurt er tijdens de studie?

Studiedeelnemers zullen worden gerandomiseerd om het studiegeneesmiddel, genaamd Avacopan, of placebo te krijgen voor een periode van 26 weken. Tijdens de studie weten u, noch uw arts in welke behandelingsgroep u geplaats bent. Als u gedurende de eerste 26 weken de placebo krijgt, dan krijgt u de mogelijkheid om Avacopan te ontvangen gedurende de volgende 26 weken.

Als u in aanmerking komt en u besluit om deel te nemen in de ACCOLADE-studie, dan duurt uw deelname ongeveer 60 weken. Gedurende deze tijd wordt u gevraagd om:

Avacopan

Een onderzoeksgeneesmiddel voor patiënten met C3 Glomerulopathie

Avacopan is een onderzoeksgeneesmiddel dat getest wordt om erachter te komen of het een potentiële behandeling is voor patiënten met C3 Glomerulopathie. Avacopan is een medicijn in capsulevorm dat oraal ingenomen kan worden, thuis.

Hoe werkt Avacopan?
Bij C3 Glomerulopathie is het complementsysteem, dat een onderdeel is van het immuunsysteem, niet goed gereguleerd. Dit leidt tot een ophoping van complementproducten in de filtereenheden van de nieren, waardoor ze niet goed meer functioneren. Eén manier om C3 Glomerulopathie te behandelen is om de activatie te blokkeren van een specifiek eiwit dat onderdeel is van het complementsysteem, genaamd complement 5a receptor (C5aR). Avacopan is een onderzoeksgeneesmiddel dat selectief deze receptor als doelwit heeft en de activiteit van C5a blokkeert.

C3 Glomerulopathie

Een zeldzame aandoening die er voor zorgt dat de nieren niet meer goed functioneren

C3G staat voor Complement 3 Glomerulopathie. In C3G is het complementsysteem, dat onderdeel is van het immuunsysteem, niet goed gereguleerd. Dit leidt tot overactivatie van het immuunsysteem en daardoor worden er complementproducten afgezet in de filtereenheden, , van de nieren, genaamd de glomeruli. Beschadigde glomeruli kunnen het bloed niet goed zuiveren, de urineproductie vermindert en gifstoffen kunnen zich ophopen in het bloed. Als het weefsel van de nieren verder beschadigd wordt kan de capaciteit van de nieren voor andere belangrijke functies uit te voeren, afnemen.

Er zijn twee soorten van C3 Glomerulopathie en allebei de types zullen worden bestudeerd in het ACCOLADE-studie:

Veel voorkomende verschijnselen en symptomen van C3G zijn bloed in de urine (hematurie), teveel eiwitten in de urine (proteïnurie) verminderde glomerulaire filterfunctie (GFR), verhoogde creatinine, vermoeidheid en opzwellen (oedeem) van handen, voeten en enkels.

Op dit moment is er geen erkende behandeling voor patiënten met C3 Glomerulopathie. Immunosuppressieve medicijnen en natuurlijke geneesmiddelen zijn met beperkt succes toegepast.

Daarom wordt nu de ACCOLADE-studie uitgevoerd. We hopen een nieuwe optie voor behandeling te vinden dat kan werken voor mensen met C3 Glomerulopathie.

Veelgestelde vragen

Avacopan is een onderzoeksgeneesmiddel dat getest wordt om erachter te komen of het een potentiële behandeling is voor patiënten met C3 Glomerulopatie.

Een onderzoeksgeneesmiddel is een medicijn dat nog bestudeerd wordt in klinische studies. Het is niet goedgekeurd voor de behandeling van patiënten door de U.S. Food and Drug Administration (FDA) het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) of enige andere Regelgevende Autoriteit.

Ga a.u.b. naar de ACCOLADE-sectie.

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden om deel te nemen aan deze onderzoeksstudie. De sponsor van de studie betaalt alle studiekosten.

Klinische studies worden gehouden
om onderzoeksgeneesmiddelen te testen voor ziektes en aandoeningen. Studies helpen om te bepalen of onderzoeksgeneesmiddelen veilig zijn om te gebruiken en mogelijk zullen werken om de gezondheid van mensen te verbeteren. Voordat enige medicatie goedgekeurd kan worden en beschikbaar is voor het publiek moet het door verschillende fases van klinisch onderzoek gaan.

Klinische onderzoekstudies volgen een specifieke
set standaarden en worden nauwkeurig gereguleerd om de veiligheid van alle deelnemers te verzekeren. Veiligheidsmaatregelen worden genomen om te proberen de deelnemers van het klinisch onderzoek te beschermen. Bovendien volgen studies een geschreven plan, wat een protocol wordt genoemd. Dit protocol wordt nagekeken dooreen ethisch comité. Dit is een groep mensen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de veiligheid en de rechten van de mensen die het onderzoek ondergaan. Voordat u deelneemt aan een klinische studie, bekijkt u potentiele risico’s en voordelen en de studiemedewerkers beantwoorden alle vragen die u eventeel heeft.

Study participation is completely voluntary. You do not need to take part in the study, and you can end your participation at any time, for any reason. If you think you would like to stop participating in the study, talk to the study doctor. If you decide you should leave the study early, the study doctor may ask that you return to the study site for a final visit, but there will be no negative impact on the care you receive.

Geschiktheid

Ontdek of u in aanmerking komt voor de ACCOLADE-studie door een paar vragen te beantwoorden

Vragen met een asterisk (*) moeten beantwoord worden.

Contact

Vul dit formulier in om contact met ons op te nemen en meer te weten te komen over de ACCOLADE-studie.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wees erop attent dat u ermee toestemt dat uw contactinformatie naar de ACCOLADE-studie wordt doorgegeven, door uw email en naam op dit formulier in te vullen. Uw contactinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor dat doel en wordt niet gedeeld met andere partijen voor andere doeleinden.